Az alábbiakban röviden bemutatjuk a béren kívüli juttatások 2016-ban érvényes értékhatárait, valamint az egyes juttatásokhoz kapcsolódó alapvető részletszabályokat.

A juttatás jogcíme A nettó juttatás kedvezményes korlátjai   Megjegyzés Munkáltatói adóteher a kedvezményes korlátig Munkáltatói adóteher a kedvezményes korlát felett
A ADÓMENTES JUTTATÁSOK (1-11. sorok)     korlátozás nélkül vagy egyedi korlátokkal adható juttatások    
1 Lakáscélú munkáltatói támogatás – vásárlás, hitelkiváltás 5 000 000 Ft / 5 év a vételár vagy építési költség 30%-áig adható, a támogatott lakás mérete nem haladhatja meg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti méltányolható lakásigényt – a juttatás pénzintézeten keresztül történik 0% 49,98%
2 Kulturális szolgáltatás, utalvány 50 000 Ft/év közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kultúrális  rendezvények, kiállítások, színház, tánc-, zeneművészeti előadások, cirkusz, könyvtári díj, (de mozi nem !) 0% 49,98%
3 Kockázati biztosítások 33 300 Ft/hó min.bér.30%-a – határozatlan idejű egyéni haláleseti élet-, baleset- és betegség biztosítás, a szerződő (díjfizető) a munkáltató, a biztosított a munkavállaló,  a kedvezményezett a munkavállaló, vagy az általa megjelölt magánszemély(ek), feltétel, hogy a biztosító kizárólag a kockázati esemény (betegség, baleset, halál) bekövetkezésekor adhat juttatást 0% 49,98%
4 Sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet nincs korlát hazai sporteseményekre belépőjegy, bérlet, vagy utalvány 0% 0%
5 A kifizető által a magánszemély javára fizetett, visszavásárlási értékkel nem rendelkező baleset- és betegségbiztosítás díja nincs korlát (A magánszemély oldaláról: ha az ilyen biztosítás alapján a biztosító által kifizetett jövedelempótló szolgáltatásból a munkavállalónak bevétele származik, ebből adómentes a kifizetés évét megelőző második év KSH által megállapított átlagkeresetnek az 50%-át meg nem haladó része, a munkaidő kieséssel arányosítva.) 0% 0%
6 Bölcsődei szolgáltatás nincs korlát bölcsődei szolgáltatás igénybe vételére jogosító utalvány, vagy az igénybe vett bölcsődei szolgáltatásról szóló számla 0% 0%
7 Kegyeleti szolgáltatás nincs korlát temetési költségek akár teljes körű térítése az elhunyt házastársának, vagy egyenes ágbeli rokonának (gyermek, szülő, nagyszülő) 0% 0%
8 Ingyenes (otthoni) számítógép használat nincs korlát utalvány, vagy a munkáltató tulajdonában lévő számítógép átadása használatra (de nem tulajdonba adás!) 0% 0%
9 Ingyenes védőoltás nincs korlát a munkavállaló egészségének a megőrzése céljából igénybe vett, TB által nem finanszírozott védőoltás  és az oltás beadásának költségei 0% 0%
10 Ingyenes védőszemüveg nincs korlát ha a képernyő előtti munkavégzés rendszeresen legalább napi 4 órán keresztül történik, ha az egyébként a hétköznapi életben használt szemüveg nem alkalmas a munka elvégzéséhez, ha foglalkozás-egészségügyi orvos írja elő a szemészeti vizsgálatot 0% 0%
11 Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés nincs korlát ha a munkahely és lakóhely nem azonos településen található – a munkavállaló közösségi közlekedési eszközön történő napi munkába járás bérlet, vagy jegy költségeinek min. 86% – max. 100 %-a kötelező (!) térítés 0% 0%
B NEM SZÉP KÁRTYÁS JUTTATÁSOK (12-18. sorok) 200 000 Ft/év éves 200 eFt-os korlátozással és havi/ éves egyedi korlátok mellett adható juttatások    
12 Erzsébet utalvány 8 000 Ft/hó 34,51% 51,17%
13 Iskolakezdési támogatás 33 300 Ft/év/gyermek min.bér.30%-a –  kizárólag utalvány formájában adható, akár mindkét szülőnek is, nappali tagozatos általános és középiskolás gyermek után 34,51% 49,98%
14 Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 55 500 Ft/hó min.bér 50%-a – de kizárólag munkavállaló kaphatja, a társas vállalkozás tagja nem! 34,51% 49,98%
15 Egészségpénztári hozzájárulás 33 300 Ft/hó min.bér 30%-a – de kizárólag munkavállaló kaphatja, a társas vállalkozás tagja nem! 34,51% 49,98%
16 Önkéntes önsegélyező  és egészségpénztári hozzájárulás együttesen 33 300 Ft/hó a 14. és 15. sorok együttes korlátja 34,51% 49,98%
17 Helyi közlekedésre alkalmas bérlet pl. Bp-en BKV bérlet 10 500 Ft/hó a helyi utazási bérlet mindenkori értéke 34,51% 49,98%
18 Iskolarendszerű képzés 277 500 Ft/év min.bér *2,5 34,51% 49,98%
C SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA  (SZÉP KÁRTYA)  (19-21. sorok) 450 000 Ft/év éves 450 eFt-os “rekreációs keret”  és éves egyedi korlátok mellett adható juttatások    
19 SZÉP kártya – szállás alszámla 225 000 Ft/év 34,51% 49,98%
20 SZÉP kártya – vendéglátás alszámla 150 000 Ft/év 34,51% 49,98%
21 SZÉP kártya – szabadidő alszámla 75 000 Ft/év 34,51% 49,98%
A 450 eFt-os korlátba a B részben felsorolt 200 eFt-os korlátozás alá eső kedvezményes adózású NEM SZÉP KÁRTYÁS JUTTATÁSOK-at  is bele kell számítani!
A kedvezményes adózású juttatások feletti magasabb adóval adott juttatások és az adómentesen adható juttatások nem fogyasztják a 450 eFt-os keretet!
Mindegyik keretet a munkaviszonyban töltött napok számával arányosítva lehet csak figyelembe venni – így az év közben ki/belépő munkavállalóknak egyedileg ki kell számítani az időarányos csökkentett kereteit!
D Egyes meghatározott juttatások – nem teljes körű lista         A kifizető adóterhe
Csekély értékű ajándék 11 100 Ft/év min.bér 10%-a –  max. évi 3 alkalommal adható 49,98%
Ingyenesen, vagy kedvezményesen átadott termék, szolgáltatás valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon adható, nyújtható 49,98%
Reprezentáció és üzleti ajándék értékhatár nélkül 49,98%
Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés és más szolgáltatás értékhatár nélkül 49,98%
Cégtelefon magáncélú használata adóalap: a telefon költség 20%-a (= szja tv.által vélelmezett magánhasználat) 49,98%
Több magánszemélynek egyidejűleg nyújtott juttatások ha nem lehet megállapítani  az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet 49,98%
Rendezvényen történő juttatás vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló rendezvényen étkezés, szállás egyéb szolgáltatás 49,98%
Rendezvényen történő ajándékozás 27 750 Ft/fő min.bér 25%-a – vendéglátásra, szabadidőprogramra irányuló rendezvényen egy magánszemélynek átadott ajándéktárgyak össz. értéke 49,98%
Reklámcélú üzletpolitikai ajándék magánszemélynek adott áruminták, ár visszatérítések, árengedmények 49,98%

Az Aranykönyvek könyvelőiroda teljes körű bérszámfejtési szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére. Szakirányú képzettséggel és széles körű tapasztalattal rendelkező munkatársaink igény szerint segítenek a cégének megfelelő cafetéria rendszer kialakításában, valamint a szükséges nyilvántartások és kimutatások elkészítésében.