Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

2015. január 1-től elindul az EKAER rendszer, amelyen keresztül az adózók az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, közúti fuvarozással járó tevékenységet a törvényben meghatározott módon kötelesek bejelenteni az adóhatóságnak (Art 22/E. §). 2015 március 1-jével a rendszer alkalmazásának egyes feltételei  jelentősen változtak (2015. évi I. tv, ld. MK 15/023). Az alábbi leírásban az elavult szabályokat áthúzott, a változásokat félkövér betűvel jelezzük.

Bejelentési kötelezettség

Bejelentési kötelezettség terheli

  • az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt,
  • Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint
  • belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első áfaköteles termékértékesítést

folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet útdíjköteles gépjárművel (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel) közúti fuvarozás keretében végzik.

Adózás szempontjából kockázatos termékek

Az adózás szempontjából kockázatos termékek közúti fuvarozására speciális bejelentési szabályok vonatkoznak. Az ilyen fuvarozásokat a következő esetekben akkor is be kell jelenteni, ha nem útdíjköteles gépjárművel történik a szállítás:

  • Kockázatos élelmiszerek esetén egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja.
  • Egyéb kockázatos élelmiszerek esetén egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

A kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek körét az 51/2014 (XII. 31.) NGM rendelet határozza meg.

Mentességek

Az adózót nem terheli bejelentési kötelezettség, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó

  • nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy és az adó nélküli értéke az 2 5 millió forintot;
  • kockázatos élelmiszer tömege az 200 500 kg-ot vagy és az adó nélküli értéke az 250 000 1 millió forintot;
  • egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy és az adó nélküli értéke az 1 millió forintot

nem haladja meg.

Mentes a bejelentési kötelezettség alól a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.

A bejelentés módja

A bejelentés teljesítése az EKAER elektronikus felületen történik, mely az interneten keresztül közvetlenül elérhető felület.

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adatokat.

A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt.

Az EKAER működésének részletes szabályait az 50/2014 (XII. 31.) NGM rendelet tartalmazza (MK 2014/188).

További információk:

www.ekaer.hu

Az Aranykönyvek Kft. teljes körű EKAER ügyintézési szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére. Kérjen árajánlatot!