Időszakonkénti elszámolású ügyletek számlázása 2016-tól

2016. január 1-től változnak az időszakonkénti elszámolású ügyletek számlázási szabályai. Ezek azok az ügyletek, amelyeket szokásosan folyamatos számlázásúként emlegetünk. Eddig az áfa szerinti teljesítés dátuma az ilyen számlákon megegyezett a fizetési határidővel. 2016. január 1-től az áfa szerinti teljesítési dátum megállapításához a következő információkat kell figyelembe venni:

  1. Melyik elszámolási időszak teljesítését számlázzuk ki?
  2. Mikor készítjük el a számlát?
  3. A számla esedékessége megelőzi-e az elszámolási időszak utolsó napját?
  4. A számla esedékessége meghaladja-e a teljesítési időszak utolsó napját követő 60. napot?

A szabályok a következők:

  1. A teljesítés dátuma megegyezik a számla keltével, ha a számla kelte és az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját.
  2. A teljesítés napja megegyezik az elszámolási időszak utolsó napjával, ha a számla kelte megegyezik az elszámolási időszak utolsó napjával, vagy későbbi annál, és az esedékesség megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját.
  3. A teljesítés dátuma megegyezik az esedékességgel, ha az esedékesség megegyezik az elszámolási időszak utolsó napjával, vagy későbbi annál, de nem későbbi, mint az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap.
  4. A teljesítés napja megegyezik az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nappal, amennyiben az esedékesség későbbi ennél a dátumnál.
  5. Változatlan szabály, hogy amennyiben az elszámolási időszak meghaladja a 12 hónapot, akkor időarányosan részteljesítés történik a naptári év utolsó napján fordított adózás esetén, illetve az elszámolási időszak 12. hónapjának utolsó napján egyéb esetben.

Az 1-4. pontban leírt új szabályokat azokra az elszámolásokra kell alkalmazni, amelyek esetében az elszámolási időszak 2015. december 31-ét követően kezdődik, valamint a számla kibocsátásának dátuma és a fizetés esedékessége 2015. december 31-ét követő időpont. Ennek alapján például egy 2015 decemberi elszámolást még a régi szabályok (teljesítés dátuma = fizetési határidő) szerint kell számlázni.

Az alábbi táblázat néhány példán mutatja be a szabályokat:

Táblázat: időszakonkénti elszámolású ügyletek számlázása

Az előlegszámlák áfa megítélése nem változott. Továbbra is a pénzügyi teljesítés számít áfa szerinti teljesítésnek.

Ha bármilyen kérdése van a számlázással kapcsolatban, vagy bizonytalan egy ügylet besorolásában (pl. időszaki elszámolás vagy részteljesítés), célszerű előre egyeztetni a könyvelőjével, mert jobb elsőre helyesen számlázni, mint utólag korrigálni.