Szolgáltatásaink

1. Könyvviteli szolgáltatások

A számviteli és adótörvények által előírt könyvvezetési és adóbevallási kötelezettség gondját levesszük a válláról.

Gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek számviteli feladatainak teljes körű ellátását vállaljuk.

Néhány példa a felkínált szolgáltatásokból:

 • kettős könyvvitel Novitax ügyviteli rendszerben vagy ügyfelünk igényének megfelelő egyéb szoftver segítségével;
 • segítségnyújtás számviteli politika és egyéb kötelező szabályzatok elkészítésében;
 • mérleg és eredménykimutatás elkészítése;
 • tárgyieszköz-nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolása;
 • könyvvezetés devizában is;
 • adó- és tb-bevallások készítése és elektronikus benyújtása;
 • ügyintézés, képviselet az adóhatóságoknál;
 • elektronikus adatszolgáltatás a KSH felé;
 • korábbi időszakok ellenőrzése, szükség esetén újrakönyveléssel;
 • folyószámlák vezetése:
  • vevő- és szállítóanalitika,
  • kintlévőségek naprakész figyelése,
  • késedelmi kamat kiszámítása;
 • áfa analitika vezetése naprakészen;
 • egyéb, a könyvelésből nyerhető alapvető kimutatások előállítása;
 • költségek sokoldalú figyelése és kimutatása:
  • költségviselőnkénti,
  • költséghelyenkénti,
  • munkaszámos listák;
 •  pénzügyi listák, pénztárkönyv, pénztárbizonylatok készítése.

 

2. Bérszámfejtési szolgáltatások

Az egyik leggyakrabban kiszervezett üzleti folyamat az időigényes bérszámfejtés. Kiszervezése értékes munkaidőt szabadít fel, és a legtöbb esetben ez a legköltséghatékonyabb megoldás.

Szolgáltatásaink:

 • bérszámfejtés, a törvény által előírt levonások, szociális hozzájárulási adó és egyéb munkáltatói közterhek elszámolása;
 • a béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások nyilvántartása és elszámolása (cafetéria);
 • be és kiléptetések kezelése, jelentése, bérpapírok elkészítése;
 • a kötelező bevallások és adatszolgáltatások elkészítése és elektronikus benyújtása;
 • a bérhez kapcsolódó kötelezően előírt statisztikai jelentések elkészítése és elektronikus benyújtása;
 • teljes körű társadalombiztosítási kifizetőhelyi szolgáltatások;
 • bérszámfejtéshez kapcsolódó és HR menedzsment jelentések, igény szerinti riportok:
  • szabadság, létszám, túlóra, költség, stb.,
  • kimutatások egyedi igényekszerint;
 • nettó munkabér közvetlen banki átutalása a munkavállalók bankszámlájára;
 • bérekhez kapcsolódó adók közvetlen banki átutalása NAV folyószámlákra;
 • a bérszámfejtéssel kapcsolatos jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése és ügyfeleink naprakész tájékoztatása.

 

3. Kontrolling szolgáltatások

Bizonyos üzemméret felett már szükséges, hogy a vezetés ne vesszen el a részletekben. A pontos, lényegre törő és rendszeres tájékoztatás a siker elengedhetetlen feltétele. Ehhez nyújtunk segítséget kontrolling szolgáltatásainkkal:

 • stratégiai terv kialakítása;
 • éves üzleti terv összeállítása;
 • terv-tény adatok összevetése időszakonként és az eltérések elemzése;
 • igény esetén intézkedési javaslatok;
 • időszakos (pl. havi, negyedéves, éves) vezetői jelentések;
 • eseti kimutatások.

 

4. Jogszabályi változások követése

 • naprakész tájékoztatás a könyvelést, bérszámfejtést érintő törvények, rendeletek változásairól,
 • konzultációs lehetőség biztosítása adózási ügyekben,
 • tanácsadás törvényváltozásokat követő adó optimalizáláshoz.

 

5. Külföldi vállalkozások magyarországi áfa regisztrációja

A külföldi vállalkozások egy része olyan üzleti tevékenységet folytat Magyarországon, amely a magyar áfatörvény hatálya alá esik, így ezen vállalkozások a számláikat magyar áfával növelten kötelezettek kibocsátani. Ezt a folyamatot a következő szolgáltatásokkal támogatjuk:

 • tájékoztatjuk külföldi partnerünket az áfa regisztráció folyamatáról, a szükséges iratokról;
 • benyújtjuk a magyar adószám kiadásához szükséges dokumentumokat a NAV-hoz, elvégezzük az áfa regisztrációt;
 • elvégezzük az Intrastat regisztrációt;
 • fogadjuk, ellenőrizzük a magyar áfa bevalláshoz a külföldi partnerünk által befogadott magyarországi számlákat és cég magyar áfával kiállított kimenő számláit;
 • elkészítjük az áfa analitikákat;
 • elkészítjük és benyújtjuk a hatóságoknak a rendszeres áfa és Intrastat bevallásokat,
 • jelentéseket és eseti kimutatásokat készítünk a feldolgozott és beadott bevallásokról.

 

6. EKAER

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) használatához szükséges regisztráció mellett teljes körű ügyintézést nyújtunk Ügyfeleink részére.

 

7. Szja bevallás

Várjuk azon magánszemélyek jelentkezését, akiknek  munkáltatójuk, kifizetőjük, ill. az adóhatóság nem készíti/készítheti el személyi jövedelemadó adóbevallását. Előzetes (telefonos vagy személyes) egyeztetést követően akár e-mailen elküldhetnek minden olyan dokumentumot, ami érinti az adóbevallásukat:

munkáltatói/kifizetői igazolások, adókedvezményekre jogosító igazolások, egyéni kedvezményre jogosító igazolás, családi adókedvezményhez gyermek adatok, dolgozói részvényből származó jövedelem dokumentumai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos okiratok, bérbeadással kapcsolatos jövedelmek, költségek, stb.

A fentiek alapján elkészítjük az adóbevallást, majd elküldjük a megadott e-mail címre. A bevallás ezt követően postán, személyesen, vagy akár az Ügyfélkapun keresztül, elektronikusan is beadható. Utóbbihoz a NAV elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazása (ÁNYK) segítségével közvetlenül beolvasható fájlt küldünk.

 

Szolgáltatásainkkal magyar és angol nyelven állunk rendelkezésre.