Törzstőke emelési kötelezettség 2016. március 15-ig

A Ptk. alapján legkésőbb 2016. március 15-ig mindazoknak a kft. formában működő társaságoknak legalább 3 millió forintra fel kell emelni a törzstőkéjüket, amelyek törzstőkéje nem éri el ezt az értéket. Amennyiben nem történik meg a törzstőke felemelése, a társaságok kötelesek más, olyan társasági formára (pl. bt., kkt.) átalakulni, amelyre nem vonatkozik a 3 millió forintos törzstőke kötelezettség, vagy a tagok dönthetnek a társaság megszűnéséről, illetve más társasággal történő egyesülésről.

A törzstőkét a következő módokon és ezek kombinációjával lehet az elvárt szintre kiegészíteni:

Pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén a társasági szerződés meghatározhatja, hogy a nyilvántartásba vételig (a.m. a törzstőke emelés cégbírósági bejegyzéséig) a tag pénzbeli betétjének mekkora részét köteles szolgáltatni, továbbá azt, hogy a fennmaradó részt milyen határidővel köteles a társaság rendelkezésére bocsátani. Tehát ebben az esetben minimális pénz befizetésével meg lehet oldani a tőkeemelést. A halasztott befizetéshez osztalékfizetési korlátozás kapcsolódik. A vagyoni hozzájárulás maradéktalan teljesítéséig csak akkor lehet a tagoknak osztalékot vagy osztalékelőleget fizetni, ha a már befizetett törzstőke és a korábban ki nem fizetett osztalékból származó eredménytartalék összege eléri a társasági szerződésben rögzített törzstőke mértékét (pl. a 3 MFt-ot). A be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás mértékéig a tag köteles helytállni a társaság tartozásaiért.

Lehet apportot betenni. Ha az apport (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) összege nem éri el a törzstőke felét, akkor azt elég a társasági szerződésben meghatározott időpontig, de legfeljebb 3 éven belül átadni a társaságnak. A késleltetett apportátadás ugyancsak korlátozhatja az osztalék kifizetését.

Eredménytartalékból (a korábbi évek ki nem osztott nyereségéből) is ki lehet egészíteni a törzstőkét. Erre a szabad eredménytartalékot lehet felhasználni, tehát az eredménytartaléknak azt a részét, amelyet nem vezettek át lekötött tartalékba (pl. fejlesztési tartalék képzése miatt). Az eredménytartalékból származó tőkepótlást hat hónapnál nem régebbi beszámolóval kell alátámasztani. Tekintettel a 2016. március 15-i határidőre, ez lehet a 2015. év beszámolója is.

A törzstőkének az eredménytartalékból származó részét külön kell nyilvántartani azért, mert ha ezt később magánszemélynek fizetik ki (pl. volt taggal való elszámolás során, vagy tőke leszállításakor), akkor a kifizetés után a magánszemélynek adót kell fizetnie úgy, mintha osztalékot vett volna fel.

A törzstőke felemelése miatt meg kell változtatni a társasági szerződést (egyszemélyes kft. esetén az alapító okiratot) és a változásokat rögzíteni kell a cégjegyzékben.